Hướng dẫn các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ(17/06/2021)

Ngày 17/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2263/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn các nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

<<1...4567...73>>
Tìm theo ngày :