Hướng dẫn về phương pháp xác định giá bán nhà ở tái định cư(13/05/2024)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 2001/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận hướng dẫn về phương pháp xác định giá bán nhà ở tái định cư.

Tìm theo ngày :