Hướng dẫn việc bố trí nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch(31/08/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4248/BXD-QLN ngày 31/8/2020 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hướng dẫn việc bố trí nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, dự án khu đô thị trên địa bàn tỉnh khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch.

Tìm theo ngày :