Hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư thành lập Ban quản trị nhà chung cư(05/04/2021)

Ngày 05/4/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 1087/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân quận Đống Đa hướng dẫn công tác tổ chức Hội nghị nhà chung cư thành lập Ban quản trị nhà chung cư.

Tìm theo ngày :