Thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2023

Thứ ba, 23/01/2024 17:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/01/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 359/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện báo cáo thống kê chính thức năm 2023.

Theo đó, thực hiện quy định tại Điều 2 Thông tư số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nội dung sau:

Rà soát, tổng hợp báo cáo số liệu thống kê chính thức năm 2023 theo đúng hướng dẫn tại Phụ lục I, mẫu biểu báo cáo tại Phụ lục II của Thông tư số 07/2018/TT-BXD và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/02/2024 theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc về chỉ tiêu thống kê liên hệ với đồng chí Hoàng Thị Đức Hạnh theo số điện thoại (024)39760271 máy lẻ 344, email: duchanh235@gmail.com; liên quan đến phần mềm liên hệ với đồng chí Mai Quốc Trường theo số điện thoại: (024)39742071, email: hotrobctk@moc.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_359-BXD-KHTC_23012024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn  359/BXD-KHTC

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)