Công nhận Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là Cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thứ tư, 05/05/2021 17:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 493/QĐ-BXD về việc công nhận Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là Cơ sở đào tạo về kiến trúc đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc theo quy định tại Điều 26 Luật Kiến trúc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2021.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 493/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)