Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

Thứ sáu, 20/10/2023 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 4749/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Gia hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Theo đó, việc lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4749/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)