Điều chỉnh đơn giá đối với gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng

Thứ sáu, 13/10/2023 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4619/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án khu kinh tế - Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về điều chỉnh đơn giá đối với gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định trong trường hợp chậm bàn giao mặt bằng.

Theo đó, việc quản lý và điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung tại hợp đồng đã ký giữa các bên, phù hợp hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo nội dung Văn bản số 701/BQL-XDTNMT, Hợp đồng số 01/2013/HĐ-XD là hợp đồng theo đơn giá cố định, ký ngày 06/3/2013, thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Thông tư số 08/2010/TT-BXD.

Đối với việc chậm bàn giao mặt bằng không do lỗi của bên nhận thầu ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng đã ký, các quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 76 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, điểm c khoản 1 Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2010/TT-BXD để thỏa thuận, thương thảo, thống nhất thực hiện, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4619/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)