Hướng dẫn xác định định mức chi phí chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình đối với dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ năm, 28/09/2023 17:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 28/9/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4333/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn xác định định mức chi phí chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình đối với dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và khoản 22 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình, quy định việc quản lý, vận hành công trình, quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình.

Căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương, phân loại công trình theo công năng sử dụng, quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nghiên cứu hướng dẫn, quy định các chi phí chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4333/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)