Hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng - Dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim

Thứ năm, 24/12/2020 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6199/BXD-KTXD gửi Tổng công ty Cơ khí xây dựng hướng dẫn thực hiện hợp đồng thi công xây dựng - Dự án Mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim.

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung tại hợp đồng ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo nội dung tại văn bản số 621/COMA-ĐT&QLSX thì:

- Hợp đồng thi công “Hạng mục đường ống áp lực của dự án mở rộng nhà máy thủy điện Đa Nhim” ký ngày 15/01/2016 là hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Quá trình thực hiện, do yêu cầu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam tại văn bản số 1629/TCDBVN-QLBTDB ngày 08/4/2016, Chủ đầu tư đã phải điều chỉnh cao độ của đường ống đi qua Quốc lộ 27 và nhà thầu đã thi công theo thiết kế hiệu chỉnh này. Việc điều chỉnh thiết kế dẫn đến thay đổi khối lượng, biện pháp thi công và đơn giá của hạng mục đường ống áp lực.

Do đó, trường hợp điều chỉnh thiết kế ảnh hưởng đến giá hợp đồng đã ký thì Tổng công ty Cơ khí xây dựng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký đề nghị Chủ đầu tư điều chỉnh khối lượng, thỏa thuận đơn giá để thực hiện hạng mục đường ống áp lực cho phù hợp. Việc thanh toán hạng mục đường ống áp lực thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá mới được các bên thống nhất theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế được điều chỉnh.

Bộ Xây dựng lưu ý: việc điều chỉnh thiết kế phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_6199-BXD-KTXD_24122020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6199/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)