Thông tin văn bản số: 1028/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 1028/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/09/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Trích yếu
Quyết định số 1028/QĐ-BXD ngày 29/09/2023 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt bổ sung danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tổ chức tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2024
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
29/09/2023
28/09/2023
19/09/2023
13/09/2023
12/09/2023
24/07/2023
20/07/2023