Định mức dịch vụ vệ sinh công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thứ hai, 22/01/2024 17:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 4010/UBND-KTN ngày 20/10/2023, số 4660/UBND-KTN ngày 01/12//2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xin ý kiến thống nhất về định mức dịch vụ vệ sinh công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 328/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

Định mức gửi xin ý kiến chủ yếu được xây dựng cho các công tác vệ sinh công nghiệp đang thực hiện tại khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Lai Châu (như vệ sinh nền, sàn đá công nghiệp; vệ sinh nền, sàn gạch tầng hầm; vệ sinh nhà vệ sinh chung; vệ sinh cửa kính, vách kính; vệ sinh lau cửa gỗ trong nhà; vệ sinh cầu thang bộ; vệ sinh cầu thang máy…).

Tuy nhiên, các công tác này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (cho các lĩnh vực thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị; duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị; duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị). Do đó, UBND tỉnh Lai Châu căn cứ các quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-BXD để tổ chức xác định định mức và gửi xin ý kiến về Bộ Xây dựng là chưa phù hợp.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát cơ sở pháp lý của việc tổ chức xây dựng và ban hành định mức dịch vụ vệ sinh công nghiệp đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 328/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)