Hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng và chấp thuận Nhà thầu phụ

Thứ ba, 21/11/2023 16:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 21/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5316/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định về việc quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng và chấp thuận Nhà thầu phụ, Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn từ Km 19+00 đến cuối tuyến dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển.

Việc quản lý, thực hiện hợp đồng xây dựng theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo Văn bản số 1500/BQLDA-DA2, Hợp đồng số 16/2023/HĐ-XD/DA2 ngày 08/6/2023 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định và Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Đông sơn - Công ty TNHH Hoàn Hảo - Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Hợp đồng thầu phụ được quy định tại Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, trong đó không có quy định cấm thành viên trong liên danh nhà thầu làm thầu phụ cho thành viên khác trong liên danh. Nhà thầu phụ chỉ được thực hiện những công việc phù hợp với năng lực hành nghề, năng lực hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP; đối với nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng thì phải được chủ đầu tư chấp thuận theo điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5316/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)