Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành

Thứ tư, 22/11/2023 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5356/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành.

Theo quy định pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trước khi đưa công trình xây dựng vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã được hoàn thành; kết quả nghiệm thu công trình, hạng mục công trình được xác nhận bằng biên bản nghiệm thu hoàn thành.

Yêu cầu về nghiệm thu sản phẩm hợp đồng xây dựng, quyết toán hợp đồng xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 13, Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

Đối với nội dung vướng mắc nêu tại văn bản số 155/CV-SSC về quyết toán dự án hoàn thành, đề nghị Quý công ty xin ý kiến Bộ Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5356/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)