Điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng

Thứ ba, 31/10/2023 15:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/10/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 4910/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang về việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng số 1132/2014/HĐ-GTTL ngày 23/9/2014 theo Thông tư số 08/2010/TT-BXD.

Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Đối với các vướng mắc về việc xác định các hệ số để điều chỉnh giá hợp đồng nêu tại văn bản số 35/XLĐ-NT, đề nghị Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang căn cứ vào tính chất, nội dung hạng mục công việc trong hợp đồng để xác định hệ số Pn và tỷ trọng (b, c, d1, d2,... trong công thức điều chỉnh giá; nguồn thông tin về giá hoặc chỉ số giá của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4910/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)