Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 10/05/2024, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/07/2024

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh Dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư vienkinhtexd@gmail.com; hoặc gửi bằng văn bản về Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 10/07/2024.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm: