Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 17/04/2024, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 17/06/2024

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: manhibst@gmail.comtrước ngày 17/06/2024 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

DT Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bê tông


Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường