Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 27/02/2024, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 27/04/2024

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ngovuchunganh@gmail.com; hoặc gửi bằng văn bản về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 27/04/2024.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản