Hướng dẫn lập, thanh toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Thứ tư, 14/09/2022 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4119/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn nội dung liên quan đến lập, thanh toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

1. Theo quy định tại khoản 8 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng thì chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng do chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định, phê duyệt và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng.

2. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

3. Việc xác định các khoản mục công tác phí, chi phí lưu trú, phương tiện đi lại,… trong chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng và thanh toán, quyết toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4119-BXD-KTXD_14092022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4119/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)