Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Quý I, triển khai chương trình công tác Quý II năm 2022 của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 08/04/2022 17:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Quý I, triển khai chương trình công tác Quý II năm 2022 của Bộ Xây dựng:

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)