Về việc ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư

Thứ tư, 30/06/2021 16:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/6/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 2465/BXD-QLN gửi Ban quản trị nhà chung cư Mulberry Lane về việc ban hành Quyết định công nhận Ban quản trị cụm nhà chung cư Mulberry Lane.

Tại Điều 22, Điều 23 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư; các khoản 10, 11, 12 và 13 Điều 1 của Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư đã có quy định cụ thể về việc công nhận, hồ sơ và thủ tục đề nghị công nhận Ban quản trị nhà chung cư.

Do đó, đề nghị Ban quản trị nhà chung cư Mulberry Lane đối chiếu các quy định của pháp luật nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ban quản trị liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội là cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_2465-BXD-QLN_30062021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2465/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)