Giải đáp vướng mắc trong đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh

Thứ ba, 14/11/2023 15:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5216/BXD-HĐXD gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Trung Minh A, xã Trung Minh (nay là phường Trung Minh), thành phố Hòa Bình.

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Trung Minh A tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 03/02/2020. Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Trung Minh A (Quyết định số 174/QĐ-UBND) được lập trên cơ sở Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2035 được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 28/12/2018.

Theo nội dung Văn bản số 1613/UBND-KTN ngày 19/9/2023, UBND tỉnh Hòa Bình đã phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000 thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2045 tại Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 10/8/2023; UBND tỉnh Hòa Bình đã giao UBND thành phố Hòa Bình lập Đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 của các khu vực trên địa bàn thành phố Hòa Bình theo thẩm quyền tại Văn bản số 640/UBND-KTN ngày 10/5/2023. Đồng thời, UBND tỉnh Hòa Bình đã khẳng định trong quá trình thực hiện sẽ cập nhật Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị mới Trung Minh để đồng bộ với quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000 thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2045 và Đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000.

Theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị:

- Tại khoản 1 Điều 18 Luật Quy hoạch đô thị (Luật số 30/2009/QH12) quy định về các loại quy hoạch đô thị:

1. Quy hoạch đô thị gồm các loại sau đây:

a) Quy hoạch chung được lập cho thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn và đô thị mới;

b) Quy hoạch phân khu được lập cho các khu vực trong thành phố, thị xã và đô thị mới;

c) Quy hoạch chi tiết được lập cho khu vực theo yêu cầu phát triển, quản lý đô thị hoặc nhu cầu đầu tư xây dựng.”.

- Tại khoản 4 Điều 29 Luật Quy hoạch đô thị (Luật số 30/2009/QH12) quy định về đồ án quy hoạch phân khu:

4. Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị và lập quy hoạch chi tiết.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình căn cứ quy định nêu trên và quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) để tổ chức, chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND thành phố Hòa Bình và các cơ quan liên quan triển khai lập, thẩm định và phê duyệt các quy hoạch phân khu xây dựng trên địa bàn thành phố Hòa Bình để làm cơ sở phê duyệt các quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn thành phố Hòa Bình, trong đó có dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tại phường Trung Minh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5216/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)