Công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình (đợt 3)

Thứ ba, 06/04/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 02/4, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 416/QĐ-BXD về việc công nhận các cơ sở đào tạo đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình:

TT

Tên cơ sở đào tạo

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ theo loại công trình xây dựng

1

Trường Đại học Xây dựng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

2

Trường Đại học Giao thông vận tải - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công trình giao thông

3

Trường Đại học mở TPHCM - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

4

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông

5

Trường Đại học Lạc Hồng - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

6

Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải - Bộ Giao thông vận tải

Công trình giao thông

7

Trung tâm Công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

8

Công ty Cổ phần tư vấn phát triển và đào tạo về quản lý

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

9

Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - Tổng hội xây dựng Việt Nam

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

Các cơ sở đào tạo có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình tuân thủ quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trung tâm Thông tin

Nguồn: Quyết định 416/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)