Điều chỉnh bổ sung Hợp đồng tư vấn xây dựng

Thứ tư, 06/03/2024 16:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 108/BQLDANN-KTTĐ ngày 24/01/2024 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị giải đáp quy định về điều chỉnh bổ sung Hợp đồng tư vấn xây dựng.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 957/BXD-KTXD có ý kiến như sau:

1. Do nội dung văn bản số 108/BQLDANN-KTTĐ chưa nêu rõ thời điểm ký kết hợp đồng, các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể.

2. Trường hợp hợp đồng đã ký kết thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, Nghị định số 50/2021/NĐ-CP thì:

- Đối với việc bổ sung khối lượng công việc trong hợp đồng đã ký kết, việc điều chỉnh và thẩm quyền điều chỉnh khối lượng công việc đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện theo các quy định tại Điều 36; điểm a khoản 2 Điều 37 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Việc điều chỉnh và thẩm quyền điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo các quy định tại Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.

- Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: “Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký”. Nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn được quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, trong đó tại điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về nghĩa vụ của bên nhận thầu đối với hợp đồng thiết kế bao gồm: “Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của bên giao thầu.”


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 957/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)