Huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ sáu, 05/04/2024 15:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 276/QĐ-TTg công nhận huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Một góc huyện Xuân Lộc nhìn từ trên cao.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Tính đến cuối năm 2023, huyện Xuân Lộc có 8/14 xã đạt nông thôn mới (NTM) nâng cao. So với Bộ tiêu chí huyện NTM, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, huyện Xuân Lộc đạt 9/9 tiêu chí, 38/38 chỉ tiêu.

Huyện đã bám sát mục tiêu phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững; tập trung phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh có khả năng xuất khẩu, có giá trị kinh tế cao.

Năm 2023, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản bình quân của huyện đạt 211,6 triệu đồng/hécta. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt hơn 90 triệu đồng, riêng khu vực nông thôn đạt hơn 83 triệu đồng, cao hơn mức bình quân cả tỉnh.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)