Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị làm việc với Sở Xây dựng

Thứ năm, 24/11/2022 14:21
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/11, Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước của ngành xây dựng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ly Kiều Vân; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy.

Năm 2022, được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh xác định là năm tập trung cho công tác quy hoạch. Quán triệt tinh thần chỉ đạo nói trên, Sở Xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, đóng góp kịp thời nhiều ý kiến nhằm hoàn thành sớm dự thảo Quy hoạch tỉnh; thực hiện công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; quản lý nhà ở; hạ tầng kỹ thuật khung, diện rộng; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, làm cơ sở hình thành các định hướng lớn, các quy hoạch về phát triển đô thị, nông thôn, hạ tầng kỹ thuật và triển khai, sớm đưa vào sử dụng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Công tác quản lý quy hoạch xây dựng đã được tăng cường để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư trong quá trình lập, quản lý quy hoạch xây dựng được Sở Xây dựng quan tâm, thực hiện đảm bảo yêu cầu quy định.

Đối với công tác quản lý vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ theo tháng, theo sát diễn biến thị trường. Đồng thời, đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác lập dự toán để tháo gỡ cho các chủ đầu tư trong việc xây dựng, quản lý dự toán công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án.

Để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án, Sở Xây dựng đã phối hợp với các Sở ngành liên quan, chủ trì và phối hợp thực hiện thẩm định các dự án trình UBND tỉnh phê duyệt dự án theo quy định. Đến thời điểm này, Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế, tham gia ý kiến dự toán 148 dự án, công trình với tổng mức đầu tư trình thẩm định khoảng 2.071,9 tỉ đồng, với 100% hồ sơ thẩm định được giải quyết đúng và trước thời hạn.

Về đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đông Hà do Sở Kế hoạch và Đầu tư là chủ đầu tư, mặc dù từ tháng 2/2020 – 10/2022, Sở Xây dựng đã 4 lần tổ chức, ban hành báo cáo thẩm định đồ án nhưng do nhiều lý do, đến nay vẫn chưa thể hoàn thành công tác thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp chặt chẽ với UBND TP. Đông Hà rà soát kỹ các nội dung, giải pháp quy hoạch, cập nhật hiện trạng; tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các thành viên hội đồng thẩm định tỉnh trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Tại buổi làm việc, Sở Xây dựng đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong trong công tác quản lý quy hoạch, công tác quản lý vật liệu xây dựng đồng thời nêu một số kiến nghị, đề xuất như: đề xuất HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm, bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác quy hoạch; bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để tổ chức lập, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; có các cơ chế, chính sách đặc thù, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, mở rộng phạm vi khai thác các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo nguồn cung; xem xét không gia hạn, thu hồi hoặc có chế tài xử lý đối với các mỏ đã cấp phép nhưng không tổ chức khai thác, chậm khai thác hoặc không thực hiện đúng các yêu cầu về quản lý giá; kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý chất lượng hồ sơ dự án , thiết kế và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn về xây dựng trong việc tổ chức thẩm định, trình phê duyệt dự án... 

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; tập huấn, hướng dẫn cán bộ cấp huyện về Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Xây dựng định hướng phát triển của ngành theo hướng đồng bộ từ nhiệm vụ, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đông Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư và UBND TP. Đông Hà rà soát, bổ sung theo hướng có tầm nhìn dài hạn, đảm bảo kết cấu hạ tầng, kiến trúc.

Nguồn: Quangtri.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)