Rà soát, đánh giá công tác Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ tư, 06/07/2022 14:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 3/7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh) để rà soát, đánh giá công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quy hoạch tỉnh, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị hồ sơ quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản hoàn tất. Hồ sơ thẩm định Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành Trung ương xem xét cho ý kiến lần 1 và đánh giá đủ điều kiện để tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh cấp Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo gồm 4 phần: Phân tích, đánh giá, dự báo các yếu tố, điều kiện đặc thù tỉnh Thái Nguyên; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên; quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).

Thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu đã tham gia ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách. Theo đánh giá của đơn vị tư vấn, do có sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh, đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên là 1 trong 5 tỉnh đầu tiên trong cả nước đã hoàn tất công tác chuẩn bị hồ sơ Quy hoạch tỉnh. Sau khi được thẩm định, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh có thể tiếp tục chỉnh sửa cập nhật bổ sung các nội dung cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi đối với Quy hoạch tỉnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, kịp thời báo cáo, chỉnh sửa các nội dung liên quan

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đánh giá cao cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, đơn vị tư vấn, các sở, ngành, huyện, thành phố trong hơn một năm qua đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, cung cấp đầy đủ thông tin để hoàn thành Quy hoạch tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan tư vấn, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu tối đa, đầy đủ ý kiến các đại biểu, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời báo cáo Quy hoạch tỉnh trước khi trình Hội đồng thẩm định cấp Trung ương. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, kịp thời báo cáo, chỉnh sửa các nội dung liên quan, đảm bảo các nội dung trong Quy hoạch khi được phê duyệt có thể triển khai thuận lợi tại ngành, địa phương mình.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)