Bắc Ninh: Nâng tầm công tác quy hoạch

Thứ ba, 18/01/2022 16:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Xác định quy hoạch (QH) phải “luôn đi trước một bước” tạo nền tảng phát triển kinh tế -xã hội, Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh (Sở Xây dựng) tích cực chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai công tác QH và phát triển đô thị theo hướng hiện đại, bền vững. Các đồ án, công trình do Viện đảm nhận luôn bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm chi phí và được các đơn vị quản lý Nhà nước, chủ đầu tư đánh giá cao.

Nhằm góp phần xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, trong giai đoạn 2019- 2021, đơn vị tích cực phối hợp với các địa phương rà soát, lập nhiệm vụ điều chỉnh QH chung xây dựng Nông thôn mới phù hợp với QH vùng và tốc độ đô thị hóa. Cụ thể, rà soát, điều chỉnh QH chung của các xã Đông Tiến, Long Châu, Yên Trung, Văn Môn và Đông Thọ (Yên Phong) theo định hướng phát triển lên phường; xã Nguyệt Đức, Hà Mãn (Thuận Thành), Bình Định (Lương Tài) được bổ sung, cập nhật các dự án đầu tư xây dựng theo QH vùng huyện… Tiếp tục triển khai và hoàn thiện các đồ án QH vùng huyện Gia Bình; điều chỉnh QH chung đô thị Chờ và phụ cận, đô thị Tiên Du, đô thị Nhân Thắng (Gia Bình); lập chủ trương đầu tư và nhiệm vụ QH đô thị Lâm Thao và Trung Kênh (Lương Tài).

Trong quá trình lập đồ án QH, đơn vị tư vấn phối hợp với các địa phương lựa chọn mô hình phát triển không gian vùng phù hợp với thực tiễn. Nhất là việc tổ chức hệ thống các đô thị, xác định cụ thể khu vực dân cư phát triển mới; định hướng khai thác không gian, kiến trúc cảnh quan; các KCN, cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ phù hợp nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động, hạ tầng và các di tích lịch sử. Đồng thời, đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư bảo đảm mục tiêu theo QH đề ra. Tiêu biểu là việc lập và được tỉnh phê duyệt đồ án QH xây dựng vùng huyện Gia Bình, Lương Tài. Các đồ án cụ thể hóa QH xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và địa phương. Qua đó, xác định và phân vùng phát triển hệ thống đô thị, khu vực nông thôn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội của từng địa phương… làm cơ sở triển khai các QH đô thị, xây dựng, xác định dự án ưu tiên đầu tư, hoạch định chính sách phát triển kinh tế, đô thị. Trong các cuộc tham góp, phản biện đồ án QH, các chuyên gia, nhà quản lý đều đánh giá cao với định hướng phát triển không gian vùng và đồng tình với nhận định: “Điểm nổi bật của các đồ án QH là đã phát huy tiềm năng và nguồn lực của các địa phương, khai thác có hiệu quả mối quan hệ vùng, thế mạnh về đất đai, nguồn lao động, nâng cao chất lượng sống cho người dân và bảo vệ môi trường thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội”.

Gắn với lập QH chung, đơn vị cũng tích cực triển khai QH phân khu, QH chi tiết để tạo sự đồng bộ, đáp ứng mục tiêu thu hút đầu tư. Tiêu biểu là việc lập các đồ án QH phân khu: Khu vực Tam Sơn - Tương Giang (thành phố Từ Sơn); KCN Thuận Thành 1, Yên Phong II-A, Quế Võ 2 mở rộng; đô thị Tiên Du, khu đô thị Hanaka (Văn Môn, Yên Phong); điều chỉnh QH phân khu làng Đại học I... Lập và hoàn thiện các đồ án QH chi tiết: Tòa nhà hỗn hợp tại ngã 6, đường Lý Thái Tổ;  khu chung cư, dịch vụ thương mại phường Võ Cường (nút giao Tây Nam); khu nhà ở xã hội tại phường Vân Dương (thành phố Bắc Ninh); Khu cây xanh, hồ nước và khu nhà ở đấu giá QSDĐ thôn Chi Hồ và thôn Chi Trung xã Tân Chi (Tiên Du); khu nhà ở đấu giá QSDĐ xã An Bình (Thuận Thành), thôn Hương Vinh (thị trấn Gia Bình), Tam Giang (Yên Phong)... Qua đó, thiết lập căn cứ để các địa phương lập dự án đầu tư, cấp phép xây dựng và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng theo đúng định hướng QH chung. Những hoạt động trên góp phần tích cực vào việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hình thành các khu đô thị, khu dân cư mới nâng cao tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh, đáp ứng tiêu chí thành phố trực thuộc T.Ư. Ngoài ra, Viện còn cung cấp thông tin QH miễn phí cho các tổ chức, nhà đầu tư, các đơn vị tư vấn trong và ngoài tỉnh thực hiện đầu tư kịp thời, hiệu quả…

Viện trưởng Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh Nguyễn Hải Nam cho biết: Đơn vị luôn phát huy thế mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QH trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản các đồ án QH bảo đảm tiến độ, chất lượng theo nhiệm vụ được giao và hợp đồng ký kết. Tuy nhiên, trong công việc cũng còn một số vướng mắc như sự phối hợp giữa chủ đầu tư với địa phương và đơn vị tư vấn chưa cao. Đặc biệt, việc chờ sắp xếp lịch lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cập nhật các dự án ở một số địa phương thay đổi nội dung, ý tưởng so với QH ban đầu mất khá nhiều thời gian... Đơn vị kiến nghị Sở Xây dựng, các địa phương quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả công tác QH.

Trước tốc độ đô thị hóa nhanh như hiện nay, đòi hỏi công tác QH phải luôn đổi mới, nâng cao về chất lượng để đáp ứng các chiến lược phát triển của tỉnh cũng như những yêu cầu từ thực tiễn đặt ra. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện Quy hoạch, Kiến trúc Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy công tác tham mưu, phản biện các đồ án QH, kiến trúc lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Đề xuất các ý tưởng, kiến trúc công trình tiêu biểu, khẳng định được vai trò, vị thế của đơn vị trong công tác QH.

Nguồn: Bacninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)