Thành phố Tuyên Quang là đơn vị hành chính cấp huyện loại I

Thứ năm, 07/10/2021 14:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 2-10-2021, Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 1079/QĐ-BNV về phân loại đơn vị hành chính thành phố Tuyên Quang thuộc tỉnh Tuyên Quang là đơn vị hành chính cấp huyện loại I.

Một góc thành phố Tuyên Quang.

Theo đó, thành phố Tuyên Quang đã đảm bảo các tiêu chuẩn để tính điểm phân loại đơn vị hành chính, gồm: Quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, các yếu tố đặc thù... Cụ thể, thành phố Tuyên Quang hiện có diện tích 184,38 km2, dân số là 232.173 người, với 15 đơn vị hành chính (10 phường, 5 xã). Tổng thu ngân sách Nhà nước bình quân 3 năm gần nhất (2018,2019, 2020) so với tổng chi ngân sách địa phương bình quân 3 năm gần nhất (2018, 2019, 2020) là 965,042 tỷ đồng/876,575 tỷ đồng, đạt 109,7%, đã tự cân đối được thu, chi ngân sách địa phương. Đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của thành phố đạt 97,39%. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 80,05%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,59%. 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch đạt 95,22%. Tỷ lệ hộ nghèo là 0,66%. Thành phố có 21,19% dân số là người dân tộc thiểu số… Đối chiếu các tiêu chuẩn theo quy định, thành phố đạt 93,43 điểm, đạt đơn vị hành chính cấp huyện loại I.

Việc công nhận thành phố là đơn vị hành chính cấp huyện loại I là căn cứ để Nhà nước hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm sự ổn định của đơn vị hành chính cấp huyện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền.

Nguồn: Tuyenquang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)