Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các nhà máy đốt rác, phát điện

Thứ sáu, 25/06/2021 14:37
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 152/KH-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) và Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì).

Việc xây dựng các nhà máy đốt rác, phát điện cần được đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

Mục đích của việc ban hành kế hoạch là nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, sớm tiếp nhận rác tại các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nam Sơn và Xuân Sơn; giải quyết tình trạng cấp bách, khó khăn trong xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong điều kiện các khu chôn lấp hợp vệ sinh không còn khả năng tiếp nhận rác, các khó khăn trong xử lý nước rác, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các nhà đầu tư: Công ty cổ phần Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội chịu trách nhiệm bố trí đủ nguồn lực về con người, tài chính, bộ máy nhân sự, vượt qua các khó khăn do dịch Covid-19 để hoàn thành dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn, hoạt động tiếp nhận, xử lý rác theo tiến độ. Công ty cổ phần Công nghệ môi trường xanh Seraphin hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, bảo đảm đủ điều kiện khởi công năm 2021; thi công, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong thời gian tối đa 22 tháng.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng tổng hợp theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với 2 dự án, bảo đảm tiến độ hoàn thành, vận hành các nhà máy phù hợp với quy định về bảo vệ môi trường và yêu cầu của thành phố; phối hợp các công tác phân luồng, tiếp nhận rác, đặt hàng xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với nhà máy khi đưa vào hoạt động.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung: nghiệm thu, hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, vận hành thử nghiệm phương án kiểm soát ô nhiễm và các yêu cầu khác về môi trường đối với nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện.

Sở Công Thương hướng dẫn, đôn đốc các nội dung về bổ sung quy hoạch điện lực, thỏa thuận hướng tuyến, đấu nối đường dây tải điện, ký kết hợp đồng mua bán điện...

Sở Tài chính chủ trì hướng dẫn, đôn đốc tiến độ lập và trình thẩm định phương án giá dịch vụ xử lý chất thải sinh hoạt; bố trí nguồn vốn theo tiến độ tại kế hoạch để bảo đảm thực hiện công tác đặt hàng xử lý chất thải rắn sinh hoạt đối với nhà máy khi đưa vào hoạt động...

UBND huyện Sóc Sơn giải quyết triệt để công tác giải phóng mặt bằng vị trí cột 20, 21 để hoàn thành xây dựng tuyến đường dây 110kV; UBND thị xã Sơn Tây, UBND huyện Ba Vì hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư Nhà máy điện rác Seraphin thực hiện, hoàn thành các nội dung về quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, thỏa thuận hướng tuyến thoát nước, cấp nước thô, ý kiến người dân và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)