Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình

Thứ năm, 04/09/2014 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 2070/BXD-HĐXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình. Nội dung kiến nghị: “Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng quy định việc thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thì tất cả các công trình trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT như hồ chứa nước, dập ngăn xả lũ, cống, kênh, đê, kè,…(không kể nguồn vốn, cấp công trình, loại công trình) đều trình Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm tra thiết kế. Tuy nhiên, đối với các công trình giao thông, xây dựng từ cấp 3 trở lên thì phân cấp trình Sở chuyên ngành quản lý thẩm tra, thiết kế gây phiền hà cho việc đầu tư xây dựng một số công trình thủy lợi ở địa phương. Đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu sửa đổi theo hướng quy định việc phân cấp cho UBND huyện (trực tiếp là Phòng NN&PTNT) thẩm tra những công trình sửa chữa, khắc phục, có nguồn vốn ít, kết cấu đơn giản như trạm bơm, kênh mương, cống tưới tiêu, đê nội đồng…tránh gây phiền hà về thủ tục hành chính.”

Ngày 10/7/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình (Thông tư số 09/2014/TT-BXD), trong đó tại khoản 4 Điều 3 quy định bổ sung khoản 9 Điều 5 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, nội dung như sau:

Căn cứ điều kiện thực tế của các địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền thực hiện thẩm tra thiết kế đối với một số công trình cấp III, IV thuộc trách nhiệm thẩm tra của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý các khu đô thị, Ban quản lý các khu công nghiệp thực hiện.

Thông tư số 09/2014/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014, đề nghị cử tri cần căn cứ vào quy định nêu trên để yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm tra những công trình sửa chữa, khắc phục, có nguồn vốn ít, kết cấu đơn giản như trạm bơm, kênh mương, cống tưới tiêu, đê nội đồng theo đúng quy định.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2070/BXD-HĐXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)