Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với công tác lập quy hoạch thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất khí Hydro Xanh tại tỉnh Bến Tre

Thứ sáu, 16/09/2022 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 16/9/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4177/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre cho ý kiến liên quan đến công tác lập quy hoạch thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất khí Hydro Xanh.

Đối chiếu quy định tại Điều 3 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14: tại khoản 25, “Khu chức năng bao gồm khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khu du lịch; khu nghiên cứu, đào tạo; khu thể dục thể thao.” và khoản 30 “Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu chức năng; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội;…” thì Dự án Nhà máy sản xuất khí Hydro Xanh (Dự án) như Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre nêu tại nội dung văn bản số 5339/UBND-TCĐT không được xác định là khu chức năng.

Trường hợp Dự án được xác định vị trí thuộc cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo các đơn vị chức năng nghiên cứu, căn cứ theo quy định pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp để thực hiện.

Trường hợp Dự án không thuộc cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre, việc tổ chức thực hiện căn cứ trên cơ sở quy hoạch chuyên ngành, tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, pháp luật khác có liên quan và đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Để làm rõ loại hình, tính chất Dự án, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre lấy ý kiến hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4177_BXD-QHKT_16092022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4177/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)