Lựa chọn các xã để thực hiện thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg đối với Sở Xây dựng Phú Yên

Thứ hai, 10/12/2012 17:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/12, Bộ Xây dựng đã có công văn92/BXD-QLN gửi Sở Xây dựng Phú Yên về lựachọn các xã để thực hiện thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ lụt theo Quyết định 716/QĐ-TTg như sau:

Theo quy định của Quyết định 716/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ thì mỗi tỉnh thuộc Chương trình lựa chọn 2 xã, mỗi xã 50 hộ (tổng cộng là 100 hộ) để triển khai thí điểm xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho các hộ nghèo. Do thời gian thực hiện ngắn, nên Bộ Xây dựng đã yêu cầu các địa phương lựa chọn những hộ có điều kiện sẵn sàng ngay cho việc triển khai hỗ trợ; đồng thời Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn: trong trường hợp địa phương không lựa chọn đủ số hộ tại 2 xã thì có thể lựa chọn thêm số hộ ở xã liền kề để đảm bảo đủ số hộ theo quy định. Trên thực tế, một số địa phương không lựa chọn đủ 100 hộ nghèo tại 2 xã để thực hiện hỗ trợ theo yêu cầu trên, vì vậy đã lựa chọn thêm một số hộ ở xã liền kề để đảm bảo đủ số hộ theo quy định.

Theo nội dung công văn của quý Sở nêu trên thì do một số hộ ở 2 xã đã được lựa chọn lại xin rút ra khỏi danh sách do chưa sẵn sàng cho việc thực hiện hỗ trợ, vì thế Tỉnh đã phải lựa chọn thêm số hộ ở 2 xã liền kề để thay thế, do đó, tổng số xã được lựa chọn là 4 xã. Theo báo cáo của Tỉnh thì đến nay, đã có 44 hộ tại cả 4 xã được lựa chọn đều đã khởi công xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, nhận thấy việc lựa chọn thêm số hộ ở 2 xã liền kề với 2 xã đã chọn là cần thiết để bảo đảm mục tiêu yêu cầu, tiến độ của đợt triển khai thí điểm, vì vậy, Bộ Xây dựng nhất trí với đề xuất của Tỉnh là triển khai thí điểm ở 4 xã và đề nghị Tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai hỗ trợ xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt cho số hộ đã lựa chọn tại 4 xã nói trên theo đúng tiến độ đề ra.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 92/BXD-QLN.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
Cong van 92 BXD-QLN 06-12-2012.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)