Tình hình phát triển Vật liệu xây, lợp không nung

Thứ sáu, 28/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 2385 /BXD-VLXD gửi các đơn vị Tư vấn thiết kế về việc báo cáo tình hình phát triển Vật liệu xây, lợp không nung.

Triển khai thực hiện Quyết định số 115/2001/QĐ-TTg ngày 01/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Ngành Xây dựng và nhiều Tỉnh, Thành phố đã tích cực triển khai các giải pháp để hạn chế việc sản xuất gạch nung, giảm ô nhiễm môi trường, chuyển một phần sản xuất gạch nung sang gạch không nung. Tuy nhiên yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là vật liệu xây không nung chiếm tỉ lệ 20% vào năm 2005 và 30% vào năm 2010 trong tổng số vật liệu xây. Nhưng thực tế đến năm 2007 sản lượng vật liệu xây không nung mới chỉ chiếm 8- 8,5% trong tổng số vật liệu xây. Qua đó cho thấy việc thực hiện định hướng phát triển vật liệu xây không nung chưa đạt yêu cầu.

Ngày 29/8/2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 121/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 đã đưa ra lộ trình phát triển vật liệu không nung thay thế vật liệu nung: năm 2010: 10-15%, năm 2015: 20-25%, năm 2020: 30- 40%. Đây là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, đòi hỏi các cơ quan chức năng, các đơn vị tư vấn, thiết kế, các doanh nghiệp sản xuất phải cố gắng mới hoàn thành được mục tiêu trên.

Để có cơ sở hoạch định chính sách, hỗ trợ nhằm thúc đẩy sản xuất và sử dụng vật liệu xây, lợp không nung, Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị báo cáo về tình hình thiết kế và sử dụng vật liệu xây, lợp không nung.

Một số nội dung chính của báo cáo như sau:

1. Tình hình thiết kế và sử dụng vật liệu xây, lợp không nung.

2. Những khó khăn, vướng mắc trong công tác thết kế đưa vật liệu xây, lợp không nung vào các công trình xây dựng.

3. Những đề xuất, kiến nghị để phát triển vật liệu không nung.

Báo cáo gửi về Vụ Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, 37 phố Lê Đại Hành, Hà nội trước ngày 15/12/2008. ĐT: 04.39760271, Fax: 04.39762153.

  
 
Trung tâm Tin học
 Nguồn: Công văn 2385 /BXD-VLXD
Tài liệu đính kèm bài viết
TT13-2010-TT-BKH_Mau bao cao giam sat danh gia DT_1276589373773.pdfTải về
Cong van 2385_1227835924579.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)