Hội thảo Tổng kết việc thi hành pháp luật về quy hoạch và đề xuất các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn

Thứ sáu, 10/03/2023 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/3/2023, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết việc thi hành pháp luật về quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng năm 2014 và đề xuất các chính sách trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây là một trong những hoạt động của Bộ Xây dựng nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về rà soát, hoàn thiện thể chế, phát triển đô thị gắn với phát triển nông thôn.


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu khai mạc

Tham dự hội thảo có đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đông đảo chuyên gia trong nước và quốc tế. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, hiện nay, pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và quy hoạch nông thôn được quy định tại 2 luật chính là Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 62/2020/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Qua 12 năm thi hành Luật Quy hoạch đô thị, 7 năm thi hành Luật Xây dựng, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn đã cơ bản được ban hành đầy đủ, tạo hành lang pháp lý quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng không gian, kiến trúc, cảnh quan, môi trường sống của người dân, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Các đồ án quy hoạch được phê duyệt là một trong những công cụ hữu hiệu để thực hiện công tác quản lý đầu tư nhà nước, điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, một số quy định pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã bộc lộ tồn tại, hạn chế cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật liên quan mới được ban hành, phù hợp với thực tiễn, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong tổ chức thực hiện.

Tại buổi hội thảo này, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ kết quả thi hành pháp luật về quy hoạch theo 2 Luật nêu trên; nhận diện những tồn tại, vướng mắc; đề xuất các giải pháp, chính sách về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng, làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn; tham gia ý kiến xây dựng đề cương dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.


Ông Christoph Klinnert phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Christoph Klinnert - Giám đốc Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long (GIZ) nhấn mạnh những thay đổi tích cực cho Việt Nam trong quá trình thực hiện các chính sách pháp luật về quy hoạch, đặc biệt là Luật Quy hoạch đô thị được triển khai từ năm 2009. Theo ông Christoph Klinnert, GIZ sẵn sàng đồng hành cùng Bộ Xây dựng trong quá trình xây dựng Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Bên cạnh đó, GIZ sẵn sàng hỗ trợ Bộ Xây dựng trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo các luật như Luật Quản lý phát triển đô thị, Luật Cấp thoát nước… và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.


Các chuyên gia phát biểu ý kiến tại hội thảo

Tại hội thảo, từ những gợi ý có tính định hướng của Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn, các nhà quản lý, các chuyên gia tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan tới công tác hoàn thiện các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch; hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch.


Toàn cảnh hội thảo

Kết luận hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của GIZ trong quá trình tổ chức hội thảo. Thứ trưởng cho biết các ý kiến trao đổi, thảo luận, các bài tham luận tại hội thảo sẽ tạo cơ sở quan trọng để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế chính sách trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)