Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023

Thứ tư, 11/01/2023 17:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 11/1/2023, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023 và Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo, năm 2022, VIUP đã tăng cường bám sát các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng, tham gia tích cực vào việc góp ý, biên soạn hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch, trong đó góp ý cho dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham gia xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày từ đầu năm 2022, VIUP đã ký hợp đồng Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Viện và hiện đã cơ bản hoàn thành các sản phẩm trình Bộ Xây dựng nghiệm thu. Viện cũng đang triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch như Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, ngành tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Viện đã và đang triển khai thực hiện 24 đề tài, bao gồm 1 đề tài Nghị định thư (ký với Bộ Khoa học và Công nghệ) và 23 đề tài cấp Bộ. Trong công tác tư vấn quy hoạch, Viện đang thực hiện nhiều hợp đồng tư vấn lập quy hoạch lớn như Quy hoạch tổng thể quốc gia (hợp phần đô thị và nông thôn); 3 đồ án Quy hoạch ngành; 18 đồ án Quy hoạch tỉnh; một số đồ án Quy hoạch xây dựng vùng; quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù; quy hoạch chung đô thị lớn. Ngoài ra, Viện cũng đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc và thực hiện kết hợp giữa kiến trúc và quy hoạch trong quá trình sáng tác và triển khai đồ án; đảm bảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động.


VIUP khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã được trong năm 2022, bước sang năm 2023, VIUP sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: tham gia các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng, đặc biệt là công tác xây dựng văn bản pháp luật và hoàn thiện hệ thông tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch quốc gia; đảm bảo công tác nghiên cứu, tiến đến tự chủ vào năm 2025; tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch để đáp ứng với tình hình thực tiễn; tích cực tham gia công tác quy hoạch và phát triển nhà ở thuộc Chương trình “1 triệu căn nhà ở xã hội”; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện; kiện toàn cơ cấu bộ máy, chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần của Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao những kết quả công tác năm 2022 của VIUP; đồng thời chỉ đạo Viện bám sát chương trình hoạt động của Bộ Xây dựng trong năm 2023; tập trung phát triển công tác cán bộ, tăng cường thu hút người tài và xây dựng lộ trình cụ thể để tăng cường chuyên môn cho viên chức, người lao động của Viện.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đề nghị VIUP quan tâm hơn nữa công tác tư vấn quy hoạch; kiện toàn bộ máy nhân sự và tăng cường phối hợp với các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ Xây dựng, nỗ lực triển khai và thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Trần Hà - Hữu Mạnh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)