Cà Mau: Hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

Thứ năm, 07/10/2021 14:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đây là mục tiêu đề ra trong kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành.

Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Cà Mau.

Yêu cầu kế hoạch đề ra là rà soát tất cả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Việc rà soát, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị có liên quan để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện. Qua đó, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đổi mới phương thức phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tổng hợp, đề xuất danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị trình UBND tỉnh phê duyệt. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thông qua hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lập danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện và không đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gửi về Sở Thông tin và Truyền thống để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)