Hà Nội bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính liên quan chính quyền địa phương

Thứ năm, 27/05/2021 13:36
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chính quyền địa phương; công chức, viên chức; tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp; tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội.

Quyết định nêu rõ danh mục 51 thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương; công chức, viên chức; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ; quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong. Trong đó, có 38 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, bãi bỏ 43 thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương; công chức, viên chức; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ; tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong. Trong đó có 33 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ và 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại quyết định này trình Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)