Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 01-2012

Thứ hai, 16/01/2012 08:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Công tác cải cách hành chính và thực thi một số nhiệm vụ liên quan tháng 1 năm 2012 như sau :

- Công bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại 02 Quyết định (Quyết định số 1052/QĐ-BXD ngày 14/12/2011; Quyết định số 1062/QĐ-BXD ngày 19/12/2011), bao gồm một số nội dung:

+ Thủ tục hành chính “Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND thành phố trực thuộc Trung ương quản lý”;

+ Thủ tục hành chính “Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quản lý’’;

+ Thủ tục hành chính “Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi địa giới hành chính do UBND thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, huyện quản lý” (trừ các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh).

+ Ban hành mới Thủ tục hành chính về “Cấp giấy phép xây dựng công trình đường dây ngầm, đường ống ngầm, hào và cống, bể kỹ thuật”;

+ Sửa đổi Thủ tục hành chính về “Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh”;

+ Bãi bỏ thủ tục hành chính về “Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị” đã được ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009.

- Kịp thời trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ qua cổng thông tin điện tử, tuyên truyền trên báo, đài và đường công văn chính thức của Bộ. Tính đến ngày 13/01/2012, cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng tiếp nhận và đó trả lời 05/06 câu hỏi thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng của các cá nhân, tổ chức gửi đến.

- Thực hiện Báo cáo tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2011 (Báo cáo số 99/BC-BXD ngày 22/12/2011).

Theo : Báo cáo số: 05/BC-BXD ngày 12/01/2012
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)