Bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án vốn ngân sách

Ngày cập nhật: 13/04/2023

Hỏi: (Nguyễn Văn Đậu - 090nguyenphihung090@gmail.com)

Hiện nay, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận địa bàn công ty chúng tôi quản lý đầu tư xây dựng trường học vốn ngân sách do khu vực chưa có hạ tầng kỹ thuật điện, nước ... Nên trong dự án có hạng mục đầu tư hạ tầng kỹ thuật điện nước. ... Đến nay dự án đã thi công xong từ năm 2015 chủ đầu tư đã nghiệm thu đưa vào sử dụng tuy nhiên không chịu bàn giao tài sản cho đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật quản lý địa bàn gây khó khăn trong việc vận hành, khai thác, sữa chữa khắc phục sự cố .... Nay tôi kính gửi ý kiến xin bộ xây dựng giải đáp giúp chúng tôi để thực hiện đúng quy định pháp luật: thứ 1 là chủ đầu tư không chịu bàn giao tài sản là đúng hay sai?, thứ 2 khi không bàn giao tài sản thì hạ tầng kỹ thuật gặp sự cố chủ đầu tư không khắc phục là đúng hay sai?

Trả lời:

1. Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng (bao gồm công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị) được quy định tại Điều 27 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

2. Việc Chuyển giao quản lý hành chính được thực hiện theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Cục Giám định