Thông báo về việc chưa thực hiện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(07/06/2021)

Ngày 07/6/2021, Cục Quản lý hoạt động xây dựng đã có Thông báo số 21/TB-BXD về việc chưa thực hiện thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Tìm theo ngày :