Đẩy mạnh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024(21/05/2024)

“Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học” - Đây là chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22/5 của Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng là thông điệp và là lời kêu gọi các bên liên quan cùng tham gia, đóng góp vào việc thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal (GBF), hướng tới ngăn chặn, giảm bớt sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỷ “Phục hồi hệ sinh thái”, được Bộ Tài nguyên và Môi trường nhấn mạnh trong văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024.

12345...49
Tìm theo ngày :