Mời tham dự Hội thảo "Giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan đến ngành Xây dựng năm 2022"(21/11/2022)

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan mới ban hành năm 2022, nhằm triển khai thực hiện việc tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022 cho các đối tượng liên quan, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo "Giới thiệu, phổ biến văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường có liên quan ngành Xây dựng năm 2022" tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 11 năm 2022, tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 và tại Nha Trang vào ngày 02 tháng 12 năm 2022.

12345...32
Tìm theo ngày :