Nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh thực hiện(08/07/2021)

Ngày 8/7/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp trực tuyến để đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do nhóm nghiên cứu thuộc trường Cao đẳng Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh thực hiện, với nội dung “Nghiên cứu quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản mạng lưới cấp nước đô thị trên hệ thống thông tin địa lý (GIS) và đề xuất chương trình đào tạo quản lý mạng lưới cấp nước”. Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Vũ Ngọc Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

12345...22
Tìm theo ngày :