Chỉ số giá xây dựng gói thầu số 1b – Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên(01/04/2022)

Ngày 01/4/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1091/BXD-KTXD gửi  Ban Quản lý đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc chỉ số giá xây dựng gói thầu số 1b thuộc Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Tìm theo ngày :