Hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án(11/10/2021)

Ngày 11/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4217/BXD-KTXD gửi Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng - Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tìm theo ngày :