Phương hướng, giải pháp khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy(22/07/2021)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1902/UBND-NC ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục các vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đối với công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Thành phố.

Tìm theo ngày :