Hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP(13/01/2023)

Ngày 13/01/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 138/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận hướng dẫn một số nội dung vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (Nghị định số 27/2022/NĐ-CP).

12345...10
Tìm theo ngày :