Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận(22/03/2022)

Ngày 23/3/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 942/BXD-VLXD gửi Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho ý kiến việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cát trắng tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Tìm theo ngày :