Bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH phần mền xây dựng Aureole(11/01/2012)

Ngày 09/01, Bộ Xây dựng đã có công văn 25/BXD–HĐXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH phần mền xây dựng Aureole.

Tìm theo ngày :