Định mức dự toán mới áp dụng cho dự án thành phần HA/W3: Nạo vét sông Cổ Cò

Thứ ba, 31/08/2021 17:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3494/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, tỉnh Quảng Nam cho ý kiến đối với các định mức dự toán mới áp dụng cho dự án thành phần HA/W3.

Theo đó, việc xác định dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc xác định định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh áp dụng cho công trình để lập dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Trong quá trình lập dự toán xây dựng, chủ đầu tư xem xét, quyết định việc sử dụng định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, làm cơ sở lập đơn giá, xác định dự toán xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để xác định, thẩm tra các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.  Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng có ý kiến về danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh và phương pháp xác định theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Một số ý kiến về định mức gửi kèm theo Văn bản số 1175/BQLGT-KHKT:

Về hao phí vật liệu:

- Định mức sản xuất vòm cầu thép đang có mức hao phí vật liệu thép, vật liệu phục vụ công tác hàn lớn, đề nghị rà soát lại hao phí vật liệu này đảm bảo xác định hao hụt vật liệu thi công phù hợp với quy định định mức tỷ lệ hao hụt vật liệu thi công ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;

- Định mức lắp dựng vòm cầu thép: đề nghị rà soát thành phần hao phí vật liệu đảm bảo phù hợp với vật liệu sử dụng của biện pháp thi công.

Về hao phí nhân công:

- Định mức lắp dựng vòm cầu thép: đề nghị rà soát xác định theo cấp bậc thợ bình quân như quy định định mức một số công tác gia công, lắp dựng kết cấu thép, dầm cầu,... được ban hành trong Thông tư số 10/2019/TT-BXD;

- Rà soát lại trị số định mức nhân công của 03 công tác gửi kèm theo Văn bản số 1175/BQLGT-KHKT và bổ sung thuyết minh tính toán, xác định định mức để đảm bảo phù hợp với quy mô công trình, điều kiện thi công, biện pháp tổ chức thi công của công trình.

Về hao phí máy thi công: Đề nghị rà soát xác định thành phần hao phí máy thi công của 03 công tác gửi kèm theo Văn bản số 1175/BQLGT-KHKT đảm bảo phù hợp với danh mục máy thi công, biện pháp thi công nêu tại thuyết minh chung hồ sơ bản vẽ thi công cầu thôn 3, đường dẫn 2 đầu cầu và cầu bộ hành kèm theo Văn bản số 1175/BQLGT-KHKT.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về một số định mức của công trình cầu Đông Trù, vì vậy Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, tỉnh Quảng Nam nghiên cứu tính pháp lý khi sử dụng định mức dự toán của công trình này để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3494-BXD-KTXD_31082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3494/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)