Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị

Thứ sáu, 17/11/2023 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn số 5265/BXD-PTĐT gửi  Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị.

1. Về Chương trình phát triển đô thị

Ngày 20/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và ngày 08/9/2023, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2023). Theo công văn số 2804/SXD-QLXD, một số nội dung câu hỏi được trích dẫn quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt chương trình phát triển đô thị. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Thông tư số 06/2023/TT-BXD, Thông tư số 12/2014/TT-BXD hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 06/2023/TT-BXD có hiệu lực thi hành. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện.

2. Về hướng dẫn nội dung tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Về nội dung "tiểu đô thị sinh thái núi rừng" tại công văn số 2804/SXD-QLXD, Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa để nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5265/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)