Bộ Xây dựng làm việc với UBND TP. Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW

Thứ tư, 11/05/2022 14:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10/5/2022, Bộ Xây dựng có buổi làm việc với UBND TP. Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Dự buổi làm việc, về phía Bộ Xây dựng có Thứ trưởng Lê Quang Hùng, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ; về phía UBND TP. Hà Nội có Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn và lãnh đạo các Sở, UBND các quận, huyện thuộc TP. Hà Nội.

Báo cáo tình hình triển khai công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn Thủ đô, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội cho biết: những năm qua, Thành ủy và UBND TP. Hà Nội đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch triển khai công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, cụ thể: Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành uỷ về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 1/9/2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành uỷ; Chương trình số 05-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành uỷ “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn TP. Hà Nội, giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU của Thành uỷ.

Mới đây, ngày 2/3/2022, Thành ủy TP.Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội; Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn và các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án; danh mục, kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông, điện lực năm 2021 - 2025; Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc tại khu vực 04 quận nội thành; Quyết định thay thế Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội.

Về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đến nay quy hoạch chung xây dựng - đô thị, quy hoạch phân khu đô thị (cấp độ 1) đạt tỷ lệ 100%. UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn chuyển tiếp từ loại hình “Quy hoạch chung xây dựng huyện” sang loại hình “Quy hoạch xây dựng vùng huyện”; đồng thời chỉ đạo các Sở ngành, địa phương khẩn trương triển khai các Quy hoạch phân khu đô thị (cấp 2), các Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trong các Khu đô thị vệ tinh, trình UBND thành phố phê duyệt.

Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành phê duyệt 8 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành, UBND thành phố đã phê duyệt 2 quy hoạch. Về quy hoạch tái thiết đô thị, cải tạo xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn thành phố, trên cơ sở Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội và các kế hoạch triển khai đã được ban hành, UBND thành phố đã chỉ đạo và các Sở, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai; đồng thời UBND thành phố Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo và giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội là cơ quan chủ trì về công tác di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, không phù hợp quy hoạch.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được duyệt và Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống đô thị của TP. Hà Nội sẽ có 20 đô thị các loại, gồm 1 đô thị trung tâm thành phố (loại Đặc biệt), 5 đô thị vệ tinh, 3 đô thị sinh thái và 11 thị trấn huyện lỵ.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị của Hà Nội thời gian qua cũng còn nhiều tồn tại: hệ thống văn bản pháp luật về đầu tư chưa đồng bộ, chưa thống nhất; tiến độ, kết quả thực hiện một số đồ án, nhiệm vụ quy hoạch còn chậm, bộc lộ một số mặt hạn chế do tầm nhìn và thực tế phát triển; công tác quản lý sau quy hoạch chưa được tập trung đúng mức; việc quản lý, kiểm soát dân số tại khu vực đô thị trung tâm và giãn dãn dân nội đô gặp nhiều khó khăn; mô hình phát triển chùm đô thị chưa đảm bảo kết nối phát triển nên đô thị trung tâm có xu hướng phát triển nén, đồng thời chưa tạo được động lực cho việc phát triển các đô thị vệ tinh; phát triển đô thị chưa đồng đều; kết cấu hạ tầng đô thị chưa theo kịp nhu cầu phát triển đô thị, tính đồng bộ chưa cao; tốc độ phát triển hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện chức năng thuộc Bộ Xây dựng đã đóng góp nhiều ý kiến về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn Thủ đô, trong đó có những nội dung liên quan đến quy chế quản lý kiến trúc, phát huy bản sắc kiến trúc và hồn cốt đô thị Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cảm ơn các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, đồng thời cho biết hiện nay Hà Nội đang thực hiện cùng lúc hai quy hoạch - Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết này, TP. Hà Nội rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Xây dựng.

Ông Dương Đức Tuấn cho biết UBND TP. Hà Nội sẽ sớm thiết lập Chương trình hành động của Hà Nội triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ xem xét, rà soát, chuẩn hóa các quy định pháp luật về quy hoạch, làm rõ các nội dung về chùm đô thị.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quang Hùng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP. Hà Nội trong công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị trên địa bàn Thủ đô thời gian qua.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng, đồng thời chỉ đạo Cục Phát triển đô thị tăng cường phối hợp, hỗ trợ làm rõ hơn những nội dung có liên quan đến xây dựng và phát triển đô thị, đặc biệt là đô thị thông minh trên địa bàn Thủ đô.

Toàn cảnh buổi làm việc

Về việc xây dựng Chương trình hành động của TP. Hà Nội triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị UBND thành phố chú trọng tối đa tính cụ thể và khả thi, xác định rõ các chỉ tiêu về đô thị hóa; diện tích đất phát triển đô thị, nhà ở; cải tạo, chỉnh trang đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị; hạ tầng cấp thoát nước; xử lý nước thải, rác thải; phát triển đô thị thông minh; kinh tế đô thị; cơ chế huy động nguồn lực.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)