Công tác cải các thủ tục hành chính tháng 6-2009

Chủ nhật, 28/06/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Kết quả triển khai trong tháng 6/2009 như sau :

- Báo cáo số 37/BC-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng gửi Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện đề án 30 trong tháng 6.

- Tính đến hết ngày 30/6/2009, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc thống kê và cập nhật vào phần mềm máy xén 99 thủ tục hành chính và có danh mục thủ tục hành chính ngành xây dựng ;

- Văn bản góp ý 1013/BXD-VP ngày 2/6/2009 góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện đề án 30.

- Công văn số 1281/BXD-VP ngày 30/06/2009 trả lời Sở Xây dựng Hà Nội  các thủ tục hành về cấp giáy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)