Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn & xây dựng Đà Thành Phát
7/19/19 2:28 PM

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1010/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn & xây dựng Đà Thành Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

Địa chỉ: 49 Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401409689

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 49 Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 559

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 559 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhũ tương, nhựa đường gốc axít; Thử nghiệm hiện trường; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm cơ lý gạch; Thử nghiệm cơ lý bentonite; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Thử nghiệm vải địa kỹ thuật; Thí nghiệm ống cống bê tông cốt thép; Thử cột điện bê tông cốt thép ly tâm; Thử nghiệm sơn đường;

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Trung tâm Thông tin.
Nguồn: Giấy chứng nhận 1010/GCN-BXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1010-GCN-BXD_19072019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE